B-rdy Military Cup

Home / B-rdy Military Cup

B-rdy Military Cup – combat závod s důrazem na maximální realitu

Střelecko-taktický závod v military duchu zaměřený na plnění komplexní operace pod taktickým námětem a zahrnuje střelecké situace (puška + pistole) i nestřelecké úkoly, které účastníky prověří v oblastech týmové spolupráce, terénní orientace, poskytovaní neodkladné pomoci v bojovém prostředí (CLS), zelené taktiky, chování v zajetí apod. Přihlašování probíhá v dvojčlenných týmech (buddy tým).

Propozice B-rdy Military Cup 2019

Průběh operace

Podrobné zaměření operace bude řečeno na briefingu. Lze tedy očekávat operaci zaměřenou nejen na recognition (pozorování), ale i direct action (přímou akci – aktivní zásah). Pravděpodobně využijete i různé dopravní prostředky.

Operace probíhá cca 24 hodin NON-STOP. Během této doby se podřídíte pravidlům operace. Upozorněte prosím své blízké, že v době operace nebudete pravděpodobně dostupní telefonicky, ani jinými způsoby, ať s tím počítají!

Celý Military Cup je vždy pořádán v duchu “sami pro sebe”, tedy kvalita a průběh akce je přímo závislá na Vašich shopnostech se přizpůsobit pravidlům, místy improvizovat, hrát své role, nepodvádět. Cílem je simulace operace pod taktickým námětem, nikoliv závodění, což potvrdila i Vaše očekávání v dotaznících.

Naprostou nutností je perfektní zvládnutí bezpečné manipulace se zbraněmi, které jste také deklarovali! Organizátoři si vyhrazují právo nevyhlásit žádného vítěze závodu. Pravidla hodnocení nejsou a nebudou veřejná. Účastníci obdrží jen minimum potřebných informací pro dokončení jednotlivých úkolů, případně střeleckých stanovišť.

Průběh operace bude rozdělen do jednotlivých etap. Týmy během etapy řeší jednotlivé úkoly, případně stanoviště. Poté, co je všichni absolvují, začíná další etapa a další úkoly. Rotace jednotlivých týmů určují rozhodčí, kteří vás nasměrují například na další stanoviště, či vývoj přímo vyplývá ze situace.

Z hlediska závodu lze rozdělit operaci na zasazení, noční část a denní část, každá z nich má blíže nespecifikovaný počet etap.

Bezpečnost

Bezpečnost je prioritou! Jakékoliv nebezpečné jednání znamená ukončení Vaší účasti v operaci. Vůči rozhodnutí rozhodčích a organizátorů není možné podání protestu. Každá diskvalifikace nicméně bude oznámena a projednána s vedením operace.

Pokud nebude přímo řečeno jinak, všechny zbraně se budou považovat za ostré a nabité (včetně případného využití airsoftových zbraní, na které se budou vztahovat stejná pravidla). Pokud nemáte od rozhodčího povoleno střílet, bude zbraň vždy ve stavu znemožňujícím střelbu. V případě ostrých zbraní bude probíhat jakékoliv nabíjení a vybíjení vždy až na pokyn rozhodčího, pokud nebude řečeno jinak. Podrobnější informace k bezpečnosti obdržíte na úvodním briefingu.

MANIPULACE V PROSTORU STŘELNICE (především denní část operace): Jakákoliv manipulace s krátkou zbraní mimo střelecké stanoviště je zakázána. Krátká zbraň musí být v prostoru střelnice uložena v pouzdře nenabitá se spuštěným kohoutem a s vyjmutým zásobníkem. Dlouhá zbraň musí být na nosném popruhu nenabitá s komorovou vlaječkou a s vyjmutým zásobníkem. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího. BZ nebudou pravděpodobně zřízeny, manipulace se zbraní v případě potřeby bude podléhat povolení ze strany rozhodčího. Bude určeno vybíjecí místo.

V průběhu operace pravděpodobně budete vyzváni k uložení zbraní na určitou dobu do trezorové místnosti. Po dobu operace proto budete stále disponovat ZP i PZ u sebe. Pravidla bezpečné manipulace se týkají i všech zbraní a prostředků, se kterými v průběhu operace přijdete do styku. Pokud s některou zbraní neumíte manipulovat, požádejte rozhodčího o vysvětlení v rámci briefingu stanoviště. Ví, zda Vám může vyhovět.

Dozásobení

Od zahájení do ukončení operace je ZAKÁZÁNA jakákoliv vnější pomoc, dozásobení se apod. To se týká i konzumace tekutin a jídla, střeliva do krátké i dlouhé zbraně apod. Vše si nesete do operace s sebou.

Jakékoliv nepovolené dozásobení znamená ukončení Vaší účasti v operaci. Vzájemná výpomoc mezi týmy je možná, nicméně bude vždy oznámena organizátorům k posouzení. Není možné si předávat zbraně a střelivo mezi týmy.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÉ SITUACE

Briefingy k jednotlivým stanovištím Vám udělí příslušní organizátoři ve striktně daném rozsahu. Dotazy mohou směřovat k bezpečnosti a nejasnostem v briefingu, nikoliv ke způsobu řešení. Hodnocení střeleckých i nestřeleckých stanovišť jsou neveřejná! Čas může a nemusí být součástí hodnocení, a to i v případě, že je měřen timerem. Rozhodčí má vždy pravdu. Není žádný institut “ve prospěch střelce” apod.

Střelecké situace mají definovaný bezpečný prostor. Situace začíná pokynem “Nabij a připrav se.” a končí pokynem “Je-li prázdná, rána jistoty” a MÍŘENOU ranou jistoty do bezpečného prostoru. Během střelecké situace jakékoliv zamíření mimo bezpečný prostor znamená ukončení účasti v operaci. Bezpečné úhly budou specifikovány na briefingu situace, pokud není řečeno jinak, platí pro střelbu 180 stupňů rovina od PRVNÍHO střelce (tzn. druhý střelec nesmí střílet, pokud má před sebou parťáka) a pro ústí zbraně 180 stupňů obou střelců a horní hranice valu! Jakékoliv přemíření živé osoby včetně parťáka v týmu znamená okamžité ukončení účasti v operaci!

Vždy bude existovat klíč, jak rozlišit terče od neterčů (non hit target). Může jít o nákresy zbraní, fotografie zbraní, nebo jiný zdroj informací, včetně informací získaných již dříve v průběhu operace. Pokud tedy v situaci nedokážete cíle rozlišit, je to pravděpodobně Vaše chyba. Zásah neterče znamená různě velkou penalizaci, včetně hodnocení nula ze situace. Terče mohou a nemusí mít hodnocené zóny.

Krytí ve střeleckých situacích – pokud máte možnost krytí a řešíte některý cíl a zároveň jste odkryti jinému cíli, je pravděpodobné, že budete penalizováni. Záleží ale na situaci.

PRAVIDLO “RUDÉ STOP” – pokud v jakékoliv situaci vyřknete dvě slova –“Rudé STOP”–, pro všechny přítomné to znamená, že se podvolujete všem jejich požadavkům a naopak oni zanechají případné činnosti. Příkladem je výslech, psychické vyčerpání apod. Použití sousloví “RUDÉ STOP” nemusí nutně znamenat Váš konec v operaci, v určitých případech ale může.

 

Povinné vybavení

 • Po celou dobu operace je povinná BALISTICKÁ OCHRANA OČÍ! Ochranné brýle si veze každý účastník své a ručí za jejich odolnost. Operace probíhá i v noci, myslete na to při výběru skel!
 • Ochrana sluchu je povinná při jakékoliv střelbě, či při výskytu v prostoru ostré střelby (prostor střelnice). Doporučeny jsou sluchátka S ODPOSLECHEM! Nezapomeňte, že hluk se může objevit i velmi nečekaně, například ve formě výbuchu.
 • Povinná je bojová uniforma v libovolném lesním vzoru (vzhledem k prostředí a charakteru operace doporučujeme oblečení ve vzoru Multicam, vz 95, MARPAT, WOODLAND,…).
 • Povinná je balistická ochrana těla, ideálně v podobě balistických plátů s odolností alespoň 3++ (ochrana proti 5.56×45, 7.62×39).
 • Povinná je ochranná přilba (NEMUSÍ být s balistickou odolností). Přilbu není povinné mít nasazenou, pokud není řečeno jinak. Pokud není helma nasazena, bude nasazena jiná pokrývka hlavy (vzhledem k charakteru operace doporučujeme maskovací klobouk v lesním provedení).
 • Povinné jsou rukavice. Obdobně jako v případě helmy není povinné je mít nasazeny, pokud nebude řečeno jinak.
 • Povinná je minimální zásoba vody v rozsahu 3 litry na člověka. Minimálně 2 litry budou neseny každým členem týmu, zbytek může nést jen jeden z dvojice apod.
 • Minimální počet střeliva je stanoven na 240 nábojů do dlouhé zbraně a 200 nábojů do krátké zbraně. Doporučujeme mít zhruba 100 ks od oboou druhů střeliva navíc.
 • Minimální počet zásobníků odpovídá 6 do dlouhé zbraně a 3 do krátké.
 • Povinná je primární zbraň na puškové střelivo a krátká zbraň na pistolové střelivo. Revolvery nejsou povoleny. Krátká zbraň bude v pouzdře zněmožňujícím ztrátu zbraně, např. i v případě otočení vzhůru nohama při slaňování, ideálně kydex, krytý lučík. Látková pouzdra nejsou povolena.
 • Povinný je popruh na dlouhou zbraň
 • povinná je komorová vlaječka + náhradní (stačí např. ustřižené brčko v kontrastní barvě)
 • Povinný je batoh na vybavení, doporučujeme cca patrol pack (25-45 l).
 • Nůž
 • Povinné je vybavení pro maskování, ideálně barvy, páska, zrcátko atd. Stačí 1 v týmu.
 • Povinné je vybavení pro navigaci – buzola, kompas. Mapové podklady obdržíte na briefingu.
 • Plynová maska, stačí ta nejlevnější z každého armyshopu za cca 150 Kč. Na místě bude v nouzi i k zapůjčení, ale pravděpodobně bude již zapocená a dojde k znevýhodnění proti těm, co ji nesou po dobu operace. Postačí 1 ks na tým.
 • IFAK se základním vybavením pro poskytování neodkladné pomoci – kvalitní turniket, min. 1 ks bandáže, kompresní gáza, gumové rukavice, termofolie, trojcípý šátek, LIHOVÝ FIX A NŮŽKY. (Doporučuji také hrudní krytí, NPA a lubrikant, ale ty nejsou povinné). Je možné, že tyto věci spotřebujete i v rámci operace, nicméně všechno toto vybavení MUSÍ BÝT určeno k reálnému ošetření (zákaz čínských TQ apod.)! V případě ošetřování v rámci závodu bude vždy dostupný cvičný materiál od nás a rozhodnutí použít Váš materiál bude jen na Vás. TCCC kartu obdržíte od nás.
 • pevná obuv nad kotníky
 • svítilna a čelovka, doporučujeme vybavit světlem i zbraně.
 • zbrojní průkaz a průkazy zbraní a ostatní doklady v nepromokavém obalu
 • alespoň 1 ks radiostanice UHF/VHF na tým, stačí např. Boafeng UV5R apod. V případě nutnosti zapůjčíme.
 • psací potřeby + zápisník
 • 1 ks značkovací dýmovnice na tým (v případě zájmu Vám zapůjčíme)
 • 1 ks krycí RDG2 dýmovnice na tým (v případě zájmu Vám zapůjčíme)
 • vlastní airsoftová zbraň v uzavřeném obalu a jménem (stačí zabalit do tepláků) – v případě potřeby bude zapůjčena, jen nám dejte napište předem.

Doporučené vybavení

 • náhradní oblečení (operace probíhá za jakéhokoliv počasí, zasazení proběhne navíc pravděpodobně po vodě) + termoprádlo, co rychle schne (pot, déšť), goretex oblečení
 • pozorovací prostředek
 • náhradní zdroje do kolimátorů, baterek, čelovky, apod.
 • chrániče kolen
 • ducktape (lepící páska)
 • improvizovaná pouta (pásky nebo textilní)
 • paracord 10 m
 • repelent
 • jídlo bohaté na energii, tyčinky,hroznový cukr,…
 • náhradní ponožky a spodní prádlo
 • interkom
 • léky co užíváte, případně analgetika (Ibalgin, Nimesil,…)
 • lighsticky
 • opasek s odhazovákem
 • vlhčené ubrousky
 • celta
 • dražší elektroniku doporučujeme umístit do ochranných voděodolných obalů (NVG, GPS…)
 • obal na mapu (folie)

Co si v týmu zopakovat

 • bezpečná manipulace se zbraněni, nabíjení, vybíjení, přesuny, práce na krytech, střelba na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost
 • CQB vstupy do místností se zaměřením na bezpečnost střelby a dodržení bezpečných úhlů v rámci teamworku
 • signály pro tichý postup a formace
 • pravidla radiokomunikace (koho volám, kdo jsem, co chci)
 • TCCC guidelines a CLS dovednosti v rozsahu MARCHE algoritmu, rozdělení fází CUF a TFC, priority zranění,…
 • Určení a sdělení polohy v souřadnicovém systému MGRS s přesností na 10 m – https://www.diverzanti.cz/cl_36a
 • práce s mapou, určení azimutu a směru pochodu
 • everything else;)
X